» Czesne dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności

CZESNE DLA DZIECI Z ORZECZENIEM O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

1. Czesne dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na:

  • autyzm, lub zespół Aspergera – 300 zł/ miesięcznie;
  • z niepełnosprawnością sprzężoną – 300 zł/ miesięcznie ;

2. Pozostałe orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – czesne 500 zł/miesięcznie;

Opieka i zajęcia dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności odbywają się w naszej placówce przy ul. Fordońskiej 189