» Program wychowania przedszkolnego

PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Przedszkole „Dobre Przedszkole” w Bydgoszczy pracuje w oparciu o program wychowania przedszkolnego: „Trefliki w przedszkolu” autorstwa Doroty Kossakowskiej . Program jest  zgodny z obowiązującą podstawą programową wychowania przedszkolnego i kierowany jest  do nauczycieli pracujących z dziećmi w wieku 3 – 6 lat.

Wskazuje metody i formy pracy, które nauczyciel może wykorzystać podczas zajęć wychowawczo – dydaktycznych.

Zawiera szczegółowy zakres umiejętności jakie powinno posiadać dziecko 3 – 4 letnie, 5 letnie i kończące przedszkole. W programie przedstawiono również kompetencje kluczowe w odniesieniu do osiągnięć dziecka.