» Czesne

CZESNE

Nasze czesne zawiera wszystkie opłaty które ponosi rodzić w związku z pobytem dziecka w przedszkolu, nie ukrywamy żadnych opłat, nie zaskoczymy Państwa żadnymi zbiórkami w trakcie roku szkolnego, uczciwie przedstawiamy koszt miesięcznego pobytu Waszego dziecka w naszym przedszkolu w roku szkolnym 2023/24, wynosi on:

1120 zł

Opłata rekrutacyjna 400 zł – jednorazowa – przy kontynuacji umowy na kolejne lata – brak opłaty;

W ramach czesnego zapewniamy:

 • Język angielski
 • Realizacja podstawy programowej
 • Zajęcia ogólnorozwojowe
 • angielski codziennie
 • kuchcikowo
 • zmysłowe rozwijanki
 • mały naukowiec
 • mały ogrodnik
 • bajkoterapia
 • tańce wygibańce
 • Edukacja mobilna (magic box, photon, bee-bot)
 • kynoterapia
 • Hip Hop
 • Monitoring
 • jednorazową diagnozę logopedyczną
 • w razie potrzeby jednorazową konsultację psychologiczną;
 • wyżywienie
 • urodzinki dzieci;
 • wycieczki
 • zamknięty zewnętrzny plac zabaw
 • pobyt dziecka od 6:30-17:00
 • pakiet uwzględnia ulgę dla rodzeństwa w kwocie 150 zł na dziecko;
 • wpisowe uiszczane jednorazowo w kwocie 400 zł na cały okres pobytu dziecka w przedszkolu;
 • zajęcia LEGO EDUCATION w profesjonalnie urządzonej sali – cyklicznie;

Ulgi w opłatach czesnego :

* czesne ulega obniżeniu o 9 zł za  każdą prawidło  zgłoszoną nieobecność

* w przypadku gdy do placówki uczęszcza co najmniej  dwójka rodzeństwa – rodzicowi przysługuje ulga w opłacie czesnego 150 zł/miesięcznie na każde z nich.