» Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

6:30

Przyjmowanie Dzieci
do placówki

zabawy swobodne według zainteresowań Dzieci, zabawy

8:00

czynności
higieniczne przed
posiłkiem

Trening czystości, czynności higieniczne w łazience

8:15

śniadanie

Zachęcanie Dzieci do grupowego i estetycznego spożywania posiłków i używania zwrotów grzecznościowych.

8:45

Zajęcia
wychowawczo –
dydaktyczne

Zajęcia dydaktyczne wg planu obejmujące wszystkie płaszczyzny rozwoju dziecka z uwzględnieniem zróżnicowania form i metod pedagogicznego oddziaływania

9:15

j. angielski

Zapoznanie się z językiem obcym, nauka podstawowych zwrotów

10:00

Drugie śniadanie

Częstowanie Dzieci owocami, warzywami, wdrażanie do estetycznego spożywania posiłku

10:15

Czynności
samoobsługowe

Czynności samoobsługowe przed wyjściem (nauka ubierania się, wiązania butów, zapinanie guzików, suwaków)

10:30

Pobyt na świeżym
powietrzu

Pobyt dzieci na powietrzu: spacery, wycieczki po najbliższej okolicy; pobyt w ogrodzie przedszkolnym: podejmowanie przez dzieci różnorodnej, swobodnej lub zainspirowanej przez nauczyciela działalności; bezpieczne zabawy na sprzęcie, gry terenowe, badawcze, tropiące, obserwacje przyrodnicze lub przy niekorzystnej pogodzie: zabawy ruchowe w sali. Powrót do przedszkola – samodzielne odkładanie garderoby i obuwia.

11:45

Obiad – zupa

Nauka kulturalnego i estetycznego spożywania posiłków

12:00

Odpoczynek

relaksacja przy muzyce etnicznej, klasycznej, bajkach czytanych przez nauczyciela, wyciszanie Dzieci

12:30

Zajęcia indywidualne,
zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe wynikające z planu m.in.:
– Kuchcikowo
– Mały naukowiec
– kodowanie
– Sportowiaki
– Mały ogrodnik
– Zmysłowe rozwijanki
– HIP-HOP / Zumba
– kynoterapia

13:00

Czynności
higieniczne

Trening czystości, wdrażanie Dzieci do samodzielności w czynnościach samoobsługowych

13:10

Obiad – II danie

Zachęcanie Dzieci do grupowego i estetycznego spożywania posiłków, kształtowanie nawyków posługiwania się sztućcami, zachowywanie odpowiedniej pozycji przy stole.

13:30

Zajęcia indywidualne,
pobyt na świeżym
powietrzu

Zabawy ogólnorozwojowe, zabawy tematyczne, zabawy grupowe na przedszkolnym placu zabaw – integrowanie się z rówieśnikami

14:45

Czynności
higieniczne przed
podwieczorkiem

Trening czystości, wdrażanie Dzieci do samodzielności w czynnościach samoobsługowych

15:00

Podwieczorek

Częstowanie dzieci owocami, zdrowymi przekąskami, zwrócenie uwagi na używanie zwrotów grzecznościowych oraz na poprawną postawę podczas posiłków

15:15

Zabawy w grupie

zabawy manipulacyjne i paluszkowe, zabawy muzyczno-ruchowe, zabawy wspierające rozwój mowy, zabawy rozwijające spostrzegawczość

16:00

Aktywność dzieci wg
zainteresowań,
oczekiwanie na
Rodziców

Zabawy w kącikach zainteresowań, kontakty indywidualne z Rodzicami, rozchodzenie się Dzieci do domów.