» Karnet

KARNET

W naszej placówce możecie Państwo skorzystać z karnetu:

40h – 500zł

W cenie karnetu zapewniamy profesjonalną opiekę, wyżywienie, możliwość udziału w zajęciach dodatkowych, realizację podstawy programowej.

Możliwość skorzystania z karnetu przysługuje tylko w sytuacji, gdy w placówce są nadal wolne miejsca, tzn. pierwszeństwo mają dzieci zapisane na umowę przedszkolną.

Karnet jest ważny przez 30 dni.